ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI    
    ANALİZ METODU
Trimetilamin Hidroklorür 70-71% (w/w) IC+Titrimetrik
Monometilamin Hidroklorür Max. 0,01% (w/w) IC
Dimetilamin Hidroklorür Max. 0,0125 (w/w) IC
Amonyum Klorür Max.0,005(w/w) IC
Su 28,97-30% (w/w) Hesaplama
Demir Max. 1 ppm Kolorimetrik
pH 6,5-6,6 pH Metre
Renk Max. 15 APHA Spektrofotometre
Yoğunluk (15°C) 1.026-1.028 gr/cm3 Dansimetre
Görünüş Renksiz açık sarı berrak solüsyon Görsel

  

 

KULLANIM ALANLARI

 • Üretimlerde ara kimyasal olarak kullanılmaktadır.

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI      
  TİP-1 TİP-2 Analiz Metodu
Aktif Klor içeriği %15 – 16 (m/v) %17 – 19 (m/v) Titrimetrik
Toplam klorür içeriği Aktif klorun max. %10 fazlası Aktif klorun max. %10 fazlası Titrimetrik
NaOH içeriği %0,7 – 1,1 (m/v) %0,7 – 1,1 (m/v) Titrimetrik
Na2CO3 içeriği max. %0,4 (m/v) max. %0,4 (m/v) Titrimetrik
Tortu yok yok Göz ile Kontrol
Kararlılık (24 saat, 35°C) max. 7g. Klor/l max. 7g. Klor/ Titrimetrik
Demir (Fe) içeriği max. 0,2 ppm max. 0,2 ppm Kolorimetrik
Yoğunluk (20°C) 1,210 gr/cm3 1,210 gr/cm3  
KULLANIM ALANLARI
 

 • Çamaşır suyu yapımında
 • Tekstilde (ağartma işlemlerinde)
 • Dezenfektan olarak
 • Su ve atık su arıtımında
 • Suların klorlanmasında
 • Kağıt Endüstrisinde

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI TİP-1 TİP-2 ANALİZ METODU
Safiyet (NaOH) min. %30 (m/m) min. %45 (m/m) Titrimetrik
Na2CO3 içeriği max. %0,6 (m/m) max. %0,9 (m/m) Titrimetrik
Klorür (Cl) içeriği max 40 ppm max. 50 ppm Titrimetrik
Sülfat (SO4) içeriği Yok Yok Türbidimetrik
Demir (Fe) içeriği max. 0,5 ppm max. 1,0 ppm Kolorimetrik
Bakır (Cu) içeriği max. 0,05 ppm max 0,07 ppm AAS
Mangan (Mn) içeriği max. 0,05 ppm max 0,07 ppm AAS
Silis (SiO2) içeriği max. 1,5 ppm max. 1,8 ppm Kolorimetrik
Yoğunluk (30°C) 1.32 gr/cm3 1.495 gr/cm3  
Donma noktası 2-6°C arasında 5-13°C  

 

 

 
KULLANIM ALANLARI
 

 • Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstrisi
 • Tekstil Endüstrisi
 • Alüminyum Endüstrisi
 • Gıda Endüstrisi
 • Deterjan ve Sabun Endüstrisi
 • Patlayıcı Endüstrisi
 • Asit Nötralizasyonu
 • Tarımsal Kimyasallar Endüstrisi
 • Yiyecek Endüstrisi
 • İyon Değiştirici Reçinelerin Rejenerasyonunda
 • Cevher Flatasyonu ve İşle Endüstrisi
 • İlaç Endüstrisi
 • Petrol Rafineri Endüstrisi
 • Boya Endüstrisi
 • Suni İpek Endüstrisi
 • Su Arıtma Endüstrisi

ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI PAK 10 Y PAK 17 D TÜRBİDİMETRİK
Görünüm Sarımsı sıv Sarımsı sıvı Gözle
Al2 O3 10,5 0,5 % 17 1 % (w/w) (w/w) Titrimetrik
Yoğunluk (25°C) 1,25 0,1 gr/cm3 1,4 0,1 gr/cm3 Dansimetre
pH (%5’lik çözeltide) 4,0 0,5 % 3,0 1,0 % pH metre
Viskozite (20°C) <20 mPas <50 mPa.s Viskozimetre
Bazisite 65±10 % 35±10 % Titrimetrik
Sülfat (SO4) < 5 % (w/w)   Türbidimetrik

 

KULLANIM ALANLARI


Polialuminyum Klorür depolamada lastik kaplı karbon çelik, Polietilen, Polipropilen, PVC, PTFE türü plastik
malzemelerden yapılmış tanklar kullanılabilir. Paslanmaz çelik malzeme önerilmemektedir.

ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI   ANALİZ METODU  
Safiyet (Cl2) :min. % 99,5 (m/m) Kromotografik  
Rutubet (H2O) :max. 20 mg/Kg.ürün Gravimetrik  
Buh.kalıntısı (20°C’de) :max. 200 ppm (m/m) Gravimetrik  
Azot Triklorür (NCl3) :max. 20 mg/Kg.ürün MAS(*)  
Civa (Hg) :max. 0,1 mg/Kg.ürün AAS  
Yoğunluğu (- 34°C) :1,57 g/cm3    

 

 

 

 

 

 

 

 

KULLANIM ALANLARI

Klorun çok geniş bir kullanım sahası vardır. Bunlardan başlıcaları kağıt endüstrisi, plastik sanayi, su dezenfeksiyonu, çeşitli klorlu organik maddeler üretimleridir.

 

ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI   ANALİZ METODU
Konsantrasyon (HCl) min. %30 (m/m) Titrimetrik
Kızdırma kalıntısı max. 10 ppm Gravimetrik
Sülfat (H2SO4 olarak) max. 0,5 ppm Türbidimetrik
S. Klor ve Brom (Cl2 olarak) max. 10 ppmı Titrimetrik
Sülfit (H2SO3 olarak) max. 0,5 ppm Titrimetrik
Demir (Fe) içeriği max. 0,2 ppm Kolorimetrik
Görünüş Berrak Göz ile kontrol
Renk Renksiz – açık sarı Göz ile kontrol
Yoğunluk (15°C) 1.152 gr/cm3  
Molekül ağırlığı 36.46 g/g-mol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KULLANIM ALANLARI
 

 • Su yumuşatma ve saflaştırmada katyonik reçinelerin rejenerasyonu
 • Boya Endüstrisi
 • Demir Dekapaj
 • Kimya Endüstrisi
 • İlaç Endüstrisi
 • Petrol Endüstrisi
 • Tekstil Endüstris

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI TİP-1 TİP-2 ANALİZ METODU
Konsantrasyon % 41±1 (m/m) % 40+ 2 (m/m) Titrimetrik
Görünüş Koyu kahverengi sıvı Koyu kahverengi sıvı Göz ile kontrol
Yoğunluk (20°C) 1,43 ± 0,03 (gr/cm3) 1,435 ± 0,05 (gr/cm3) Dansimetre
Mangan (Mn) Max. %0,5 (m/m)/Fe(III)   FAAS (2)
Demir (II) Max. % 2,5 (m/m)/Fe(III) Max. % 2,5 (m/m)/Fe(III) Titrimetrik
Çözünmeyen Maddeler Max. % 0,2 (m/m)/Fe(III)   Gravimetrik
Arsenik (As) Max. 20 mg/kg Fe(III)   AAS (4)
Kadmiyum (Cd) Max. 1 mg/kg Fe(III)   AAS
Krom (Cr) Max. 50 mg/kg Fe(III)   AAS
Civa (Hg) Max. 0,3 mg/kg Fe(III)   AAS
Nikel (Ni) Max. 60 mg/kg Fe(III)   AAS
Kurşun (Pb) Max. 35 mg/kg Fe(III)   AAS
Antimon (Sb) Max. 10 mg/kg Fe(III)   AAS
Selenyum (Se) Max. 10 mg/kg Fe(III)   AAS

 

 

KULLANIM ALANLARI
 

 • Evsel ve endüstriyel su arıtma işlemlerinde,
 • Elektronikte baskılı devrelerin yapılmasında,
 • Çamur şartlandırma işlemlerinde,
 • Bakır aşındırma işlemlerinde,
 • Demir oksit pigmentlerin üretiminde,
 • Tekstilde mordant olarak.

Hızlı İletişim