Darte ve Mahnaa arasında yapılan bu sözleşmeyle beraber artık İran'ın 4 büyük şehrinde faaliyet göstermekteyiz. Bu şehirler arasında Şiraz, İsfahan, Tahran ve Tebriz yer almaktadır.

Hızlı İletişim