ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI ANHİDRİT FORMU %100 ANALİZ METODU SULU ÇÖZELTİ %40 ANALİZ METODU
Trimetilamin Min % 98,97 Gaz kromatografik Min % 40-41 Titrimetrik
Amonyak Max % 0,0035 Gaz kromatografik Max % 0,002 Gaz kromatografik
Monometilamin Max % 0,0106 Gaz kromatografik Max % 0,005 Gaz kromatografik
Dimetilamin Max % 0,0158 Gaz kromatografik Max % 0,006   


 


KULLANIM ALANLARI
 

 • Direkt olarak
 • Değişik proseslerde katalist olarak
 • Reçinelerde
 • Dezenfektan olarak
 • Flotasyon agent olarak
 • Chroline tuzları

ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI ANHİDRİT FORMU ( %100 ) ANALİZ METODU SULU ÇÖZELTİSİ ( %40 ) ANALİZ METODU
Monometilamin % :99,65 min Gaz kromatografik 40-41 min. Titrimetrik
Amonyak % :0,05 max. Gaz kromatografik 0,02 max. Gaz kromatografik
Dimetilamin % :0,1 max. Gaz kromatografik 0,04 max. Gaz kromatografik
Trimetilamin % :0,1 max. Gaz kromatografik 0,04 max. Gaz kromatografik
Su % :0,1 max.   60 max.  


 

 

 

KULLANIM ALANLARI

 • İlaç sanayinde
 • Fotoğrafçılıkta
 • Yüzey aktif madde yapımında
 • Patlayıcı maddelerde
 • Solventlerde

PARAMETRELER     METOT
Görünüş Açık sarı, sıvı   Kalitatif analiz
Oksiran değeri (%) 6-8   AOCS Cd 9-57
İyot indeksi (mg I2/100 g) 0-5   TS EN ISO 3961
Asit değeri (mg KOH/g) 0-1   TS EN ISO 660
Su içeriği (%) 0-0,1   TS EN ISO 8534

 

 

 

 

 

 

 

KULLANIM ALANLARI

 • AKESBO; gıda ambalajları, medikal ürünler, tel, kablo, boru, tek kullanımlık plastik ürünler, yapay deri, her çeşit film ve plastik tabakalar gibi esnek, yarı-esnek ve rijit PVC ürünlerinde kullanılabilir.

ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI   ANALİZ METODU
Safiyet (DMF) Min %99.9 Gaz kromatografik
Su miktarı Max 150 ppm. Kulometrik
Baziklik, dimetilamin olarak Max 10 ppm. Potensiyometrik
Asitlik, formik asit olarak Max 10 ppm. Potensiyometrik
Renk (APHA) Max 5 Kolorimetrik
İletkenlik (%20’lik çözelti 20°C) Max 1 us/cm Kondüktometrik
pH (%20’lik çözelti 25°C) 6.8 - 7.2 pH metre

 
 

 

 

 

KULLANIM ALANLARI

 • Polimer ve reçine çözücüsü olarak
 • Kimyasal reaksiyonlarda katalist olarak
 • Gaz obsorbsiyonunda
 • Elektrolit çözücüsü olarak
 • Ekstraksiyonlarda solvent olarak
 • Üretimde ham madde olarak
 • Kristalizasyonlarda çözücü olarak
 • DMF’nin güçlü çözücü özelliğinden en çok film ve elyaf yapımında, ayrıca yapıştırıcı ve kaplama formülasyonunda
  faydalanılır
 • DMF’nin çözücü olarak kullanılması, pratik çalışma viskozitelerinde DMF’nin daha fazla katı madde çözebilmesi
  nedeniyle düşük fiyatlı solvent kullanımından daha fazla ekonomiktir
 • DMF özellikle, vinil polimerleri, üretanlar, epoksi reçineleri, poliakrilonitril ve poliamidler ile etkili bir çözücüdür. Yüksek
  saflıkta olması ve seçici çözücülük özelliği sayesinde DMF, örneğin asetilenin uzaklaştırılması veya kazanılması;
  hidrokarbonlardan butadieni ayırma işleminde önemli bir çözücü özelliği taşır

ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI İLAÇ KALİTESİ TEKSTİL KALİTE ANALİZ METODU
Görünüş Berrak sıvı Berrak sıvı Göz ile kontrol
Saflık :Min % 99,9 Min % 99,6 Titrimetik
Su (Ağırlıkça) :Max % 0,02 Max % 0.1 Titrimetik
Renk (APHA) :Max 5 Max 10 Titrimetik
Asitlik (Asetik Asit olarak) :Max 0,01 Max % 0,3 Kolorimetrik

 

KULLANIM ALANLARI

 • Plastik, reçine, zamk ve elektrolitler için çözücü olarak.
 • Katalizör, boya sökücü, kristalizasyon ve saflaştırma proseslerinde yüksek saflı çözücü olarak
 • Akrilik elyaf üretiminde polimer çözücü olarak

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI ANHİDRİT FORMU SULU ÇÖZELTİSİ
Dimetilamin Min % 99,79 Min % 40-41 Min % 60-61
Amonyak Max % 0,005 Max % 0,002 Max % 0,003
Monometilamin Max % 0,05 Max % 0,02 Max % 0,03
Trimetilamin Max % 0,05 Max % 0,02 Max % 0,03
Su Max % 0,1 Max % 60 Max % 40

 

 

 

 

 

 

KULLANIM ALANLARI

DİREKT OLARAK;

 • Doğal kauçuk latexin stabilizasyonunda
 • Deri tabaklama işleminde
 • Petrol kuyularının açılmasında
 • Solventlerde
 • SBR ve aseton formaldehit reçinelerinin üretimi, parafin ve olefin nitrobileşikler için katalizör
 • Ürünler için başlangıç ve ara hammaddesi olarak
 • DMF – Dimetilformamid
 • DMAC – Dimetilasetamid
 • DMA Alkoller
 • Zirai ürün koruyucu
 • Boya endüstrisinde kullanılır
 

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI %100'LÜK %80'LİK ANALİZ METODU
Görünüş Berrak, sıvı Berrak, sıvı Göz ile kontrol
Asetik Asit Min %99.5 Min 80 Titrimetrik
Demir (Fe) Max Max 2 ppm Kolorimetrik
Klorür Max Max 50 ppm Türbidimetrik
Diğer Ağır Metaller Max Max 2 ppm Kolorimetrik
Toplam Sülfat Max Max 50 ppm Türbidimetrik
Formik Asit Max Max 500 ppm Titrimetrik
Asetaldehit Max Max 50 ppm Titrimetrik
Su - Max %20 Hesapla
Renk (APHA) 10 max. 10 max. Kolorimetrik

 

KULLANIM ALANLARI

 • Kimyasal preparatların hazırlanmasında
 • Emprenye, apre, dağlama maddelerinin yapımında
 • Kauçuk imalatında koagülatör olarak
 • Deri endüstrisinde
 • Boya proseslerinde

Hızlı İletişim