ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI    
    Analiz Metodu
Görünüş Beyaz Kristal Göz ile kontrol
Safiyet (Na2S2O8) min. %99 (w/w) İyodometrik Titrasyon
Aktif Oksijen min. %6.65 (w/w) İyodometrik Titrasyon
Asit (H2SO4) max. %0.10 (w/w) Titrasyon (Reaction with NaOH)
Demir (Fe) max. 5ppm Kolorimetrik
Ağır metaller    
(Demir hariç, kurşun cinsinden) max. 5ppm Türbidimetrik

 


KULLANIM ALANLARI
 

 • Akrilonitrilin polimerizasyonunda, genellikle alkali sülfitlerle birlikte poliakrilonitril elyaf üretiminde, monomerlerin emülsiyon polimerizasyonunda
 • Tekstil endüstrisinde yükseltgen olarak
 • Kükürt boyaların oksidasyonunda
 • Metal, fotoğraf, kozmetik sanayi kollarında
 • Çeşitli kimyasal madde üretiminde

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI    
    Analiz Metodu
Görünüş Beyaz küresel granüller Göz ile kontrol
Aktif Oksijen min % 13.1 (m/m) Titrimetrik
Yoğunluk 1-1,2 g/ml Gravimetrik
Nem max. %0,5 (m/m) Karl-Fischer
Demir (Fe) İçeriği max. 10ppm Kolorimetrik
Partikül Boyut Dağlımı min. %90 400-1400 µ
max. %10 <400 µ, max %10 >1400 µ
max. %1 <150 µ, max %1 >1600 µ
Elek Analizi
Çözünürlük 140 g/L 20°C Titrimetrik
Kararlılık <10µW/g, 16 saat 40°C TAM TAM
Çözünme Hızı %90, 60sn, 20°C, 300 rpm Titrimetrik
pH 10 - 10,8 (%1’lik çözeltisi) pH Metre

 

KULLANIM ALANLARI
 

 • Çamaşır ve bulaşık deterjanlarında ağartıcı, temizleyici, leke sökücü olarak
 • Leke sökücü ürün bileşimlerinde leke sökücü olarak
 • Tekstil ve kağıt endüstrisinde ağartıcı olarak
 • Bazı gıda sanayii uygulamalarında ağartıcı ve dezenfektan olarak
 • Kişisel temizlik ürünleri formülasyonlarında ağartıcı olarak
 • Gıda, ilaç ve kozmetik gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda dezenfektan olarak

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI   Analiz metodu
Görünüş Beyaz Kristaller Göz ile kontrol
K2 S2 O8 min. %99 Titrimetrik
Aktif Oksijen min. %5.86 Titrimetik
Asit (H2 SO4) max. %0.15 Titrimetik
Demir (Fe) içeriği max. 5 ppm Kolorimetrik
Ağır metaller max 5 ppm Türbidimetrik
     

 

 

 

 

 

 

 

KULLANIM ALANLARI
 

 • Akrilonitrilin polimerizasyonunda, genellikle alkali sülfitlerle birlikte poliakrilonitril elyaf üretiminde, monomerlerinemülsiyon polimerizasyonunda
 • Tekstil endüstrisinde yükseltgen olarak
 • Kükürt boyaların oksidasyonunda
 • Metal, fotoğraf, kozmetik sanayi kollarında
 • Çeşitli kimyasal madde üretiminde

ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI : %30 %35 %50 %60 %70
Konsantrasyon (% m/m) : >30 >35 >50 >60 >70
Asidite (% H2SO4) : <0,04 <0,04 <0,04 <0,045 <0,045
Stabilite( %m/m) : >97 >97 >97 >97 >97
Görünüm : Berrak, renksiz sıvı        
           

 

KULLANIM ALANLARI

 • Tekstil Sektöründe : Kumaş ve ham bezin ağartılmasında.
 • Kağıt ve Kağıt Hamuru Sektöründe : Kağıt hamurunun ve atık kağıtların beyazlatılmasında.
 • Kimya Sektöründe : Oksidasyon ve hidroksilasyon reaksiyonlarında, perasetik asit, sodyum perborat, sodyum perkarbonat, kasiyum peroksit gibi organik / inorganik peroksitlerin üretiminde.
 • Çevre Kimyasalları Sektöründe : Atık su arıtımında suya çözünmüş oksijen sağlamada ve suyun zehirleyici etkisinin giderilmesinde.
 • Gıda Sektöründe : Süt, meyve suyu gibi içeceklerin kutularının sterilizasyonunda.
 • İlaç Sektöründe : Lokal mikrop öldürücü (antiseptik) olarak; kontak lens temizleyicisinde.
 • Kozmetik sektöründe : Saç rengi açmada ve saç boyasında.
 • Maden Sektöründe : Çeşitli madenlerin zehirleyici etkilerinin giderilmesinde.
 • Metalurji Sektöründe : Metalik yüzey oluşturmada.
 • Havuz Kimyasalları Sektöründe : Havuz sularının dezenfeksiyonunda.

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI     ANALİZ METODU
Görünüş Beyaz Kristaller   Göz ile kontrol
(NH4)2S2O8 min. %99   Titrimetik
Aktif Oksijen min. %6.94   Titrimetik
Asit (H2SO4 ) max. %0.10   Titrimetik
Demir (Fe) içeriği max. 5 ppm   Kolorimetrik
Ağır metaller max 5 ppm   Türbidimetrik

 

 

 

 

 

 

 

KULLANIM ALANLARI

 • Akrilonitrilin polimerizasyonunda, genellikle alkali sülfitlerle birlikte poliakrilonitril elyaf üretiminde, monomerlerin
  emülsiyon polimerizasyonunda.
 • Un, yağ, tutkal, sabun v.s. üretimlerinde beyazlatıcı olarak.
 • Çeşitli kimyasal maddeler üretimi ve metalurjide oksitleyici olarak.

Hızlı İletişim